Media e huaj bën bilancin e Reformës në Drejtësi: Ku ka ngecur Shqipëria?

Media gjermane “kas.de”, i ka kushtuar një artikull të gjatë Reformës në Drejtësi. Sipas saj, “Vetingut”, në radhë të prokurorëve dhe gjyqtarëve në vendin tonë ka nisur vonë dhe ka qenë mjaft i ngadaltë. Më tej, bën të ditur se të gjitha kampet politike kanë dhënë “kontributin” e tyre në politizimin e sistemit gjyqësor, shkruan Tirana Today. Artikulli:Reforma intensive gjyqësore po ndodhin aktualisht në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, në funksion të statusit të synuar si vende kandidate për hapjen e negociatave dhe anëtarësim në BE. Shqipëria është e angazhuar në këtë proces dhe falë presionit që i bëhet nga jashtë për një rishikim shtesë, intensiv të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Megjithatë, ky proces ka filluar vonë dhe ka qenë mjaft i ngadaltë.Kryeministri  Edi Rama, pas fitores në zgjedhjet parlamentare në vitin 2013, pra me ardhjen në pushtet Partisë Socialiste (PS), premtoi një reformë radikale në gjyqësor, duke përfshirë ndjekjen penale si një nga qëllimet kryesore të qeverisë së re. Që nga viti 2014, vendi është gjithashtu një vend zyrtar kandidat për t’u anëtarësuar në BE.Një nga kërkesat kryesore të BE-së ka të bëjë për një rishikim të plotë të të gjithë personelit në gjyqësor. Në funksion të ndryshimit të përbërjes së gjyqësorit në vitet e fundit kjo nuk është e habitshme.Pas rënies së komunizmit, Partia Demokratike (PD) kërkoi një de-politizimin e strukturave gjyqësore. Në mandatin e saj të parë të qeverisë, PD-ja bëri lirimin e disa gjyqtarëve të trajnuar në mënyrë joadekuate gjatë regjimit komunist dhe organizoi një trajnim tranzitor për një brez të ri të gjyqtarëve.Pra çdo qeveri, ku cili kamp politik bëri ndikimin e tij në sektorin gjyqësor duke pushtuar postet. Politizimi i vazhdueshëm i gjyqësorit, bëri që BE të kërkojë një  rishikim të plotë të gjyqësorit, si diçka urgjentisht dhe e nevojshme.Reforma gjithëpërfshirëse gjyqësoreShqipëria ka miratuar pas përgatitjeve të gjata në gusht 2016, Ligji nr. 84/2016 “Për Vlerësimin e Përkohshëm të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; ose i quajtur ndryshe si Ligji i “Vettingut”).Qëllimi i këtij shqyrtimi gjithëpërfshirës është të verifikojë aftësinë profesionale të aseteve në mënyrë që të ruajë integritetin e gjyqtarëve dhe autoriteteve publike.Ky shqyrtim, i kërkuar nga jashtë, duhet të shihet në kontekstin e përpjekjeve intensive të Shqipërisë për të reformuar sistemin ligjor shqiptar, duke përfshirë krijimin e autoriteteve të reja gjyqësore.Gjithashtu në verën e vitit 2016, u miratua një reformë gjithëpërfshirëse e kushtetutës që nga viti 1998.Menjëherë pas kësaj, u miratuan ndryshime të mëtejshme legjislative për të reformuar gjyqësorin, duke përfshirë ligje të reja për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, gjyqësorin, organet drejtuese të sistemit gjyqësor, strukturën dhe funksionimin e prokurorisë, si dhe strukturën dhe funksionimin e institucioneve anti-korrupsion dhe krimit të organizuar në Republikën e Shqipërisë, si dhe ndryshimet në Aktin e Gjykatës Kushtetuese.Me reformën e gjyqësorit, arrihen objektivat kryesore:Riorganizimin i gjykatave dhe prokurorëve duke hequr elementët e korruptuar përmes një procesi rishikimi;Krijimi i një njësie efikase anti-korrupsion në kuadër të Prokurorisë;Arrihet një pavarësi e vërtetë e gjyqësorit. /ZgjohuShqiptar.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button